Svenska Torskar 09Foto: José Figueroa

Dramalabbet, Stockholm 2009

Idé och koncept: Arena Baubo
Verk av: Katja Seitajoki, Maria Magdolna Beky Winnerstam, Maria Stiernborg, Moa Karlberg,
Efwa-Wiktoria Rodell och Kajsa Wadhia

Övriga medverkande: Tomas Björkdal, Ludvig Uhlbors, Björn Nilsson, Hilda Ohlsson, Maria Selander, David Winnerstam, Magnus Björklund de Oliveira, Anette Sallmander, Karin Hauptmann, Timo Nieminen och Marcus Doverud


Sexköpare finns överallt, men syns ingenstans. Var åttonde man i Sverige kommer någon gång i sitt liv att köpa sex eller gör det idag regelbundet enligt studien "Sex i Sverige" av Folkhälsoinstitutet. Så vem är kunden?

Sexkunderna som finns i alla samhällsklasser och på alla arbetsplatser är mångtalet fler än de prostituerade, men syns än mindre. Torskstigmat sammanfattar i regel köparen som sexist, snuskgubbe, maktkåt eller känslomässigt avstängd medan horstigmat får den säljande kvinnan att sammankopplas med smuts, missbruk, offerroll och antagande om sexuella övergrepp i barndomen. Sexhandeln blomstrar, men få vill erkänna sig engagerade, vare sig som köpare eller säljare.

De flesta har åsikter om prostitution. Debatten är snarast aggressiv och bygger ofta på
känslomässiga argument men ger sällan utrymme för mer öppna, nyanserade och djupgående
samtal. Kanske vi måste nyansera bilden för att öka förståelsen av sexköp och finna lösningar på dess omgivande problematik.

Arena Baubo är en polyfon arena där de flesta yrkesgrupperna inom scenkonst är representerade. Vi är varken påivrare, motståndare, radikalfeminister eller ultraliberalister utan en heterogen sammansättning av erfarna konstnärer som tror på vikten av och nödvändigheten i att ta upp ämnen som på olika sätt är svåra att hantera eller tabubelagda.

Projektet Svenska Torskar 09 bygger på intervjuer med sexköpare och ett grundligt researcharbete. Intervjuerna har bland annat handlat om vad som är rätt och fel, om könsroller och maktspel, om sexmissbruk och sexuell rädsla och osäkerhet, om inskränkande sexualmoral och liberalism, om trohet, pengar, kåthet och fri vilja.

Seminarium
De seminarier som arrangerades i samband med föreställningarna var:

Sexmissbruk och sexköp
Fjellström, Dysberoendekliniken
Åke Fridell, Venusgården

Sexköpslagen
Anna Skarhed, justitieråd
Marianne Eriksson, Vänsterpartiet
Pye Jakobson, Rose Alliance

Manlighet och sexköp
Lars Jalmert, mansforskare och docent i pedagogik, Stockholms Universitet

Sexualitet och moral från forntid till nutid
Dick Wase, författare och historiker

En genusvetenskaplig blick på sexköp
Jenny Westerstrand, feministisk rättsteori, prostitiution/traffickingreglering, Uppsala Universitet

Makt och sexköp
Pye Jakobson med gäster, Rose Alliance

Sex, konst och kontroversiella strategier
Anders Carlsson, konstnärlig ledare Institutet
Ylva Maria Thompson, konstnär och tidigare programledare för "Tusen och en natt".


PRESSEN OM SVENSKA TORSKAR 09

"...summera året och notera att på teaterhimlen stod Arena Baubo högst...Svenska Torskar -09 blir årets mest minnesvärda teaterföreställning".
Johan Ranstam, Teater Stockholm

"På två timmar lyckas Arena Baubo gestalta alla möjliga fantasier, problematisera de flesta schabloner, strö korvar över scenen, sticka hål på både moralism och sexliberalism, gnida in sina kroppar med rått kött och mjöl, kåta upp och tända av, bryta av med ett litet seminarium, få en äldre herre i publiken att spontant rekommendera alla män att onanera fyra gånger per dag för prostatans och välbefinnandets skull".

"Om jag går dit med en viss skepsis så går jag därifrån desto mer upprymd...skynda sig till Dramalabbet – ingen föreställning lär bli den andra lik".

Anders Johansson, Aftonbladet
Läs hela: https://www.aftonbladet.se


Med stöd av Kulturrådet, Stockholms Kulturförvaltning och Stockholm Läns Landsting

ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532