Aktuellt

Våren 2023 utvecklar Arena Baubo projektet Skymningsfåglar på residens på SITE, DansPlats Skog, Gula Villan och Skeppsholmsstudion. Premiären är 14 september 2023 på DansPlats skog. Därefter spelas föreställningarn bland annat på Weld och Gula Villan. 

Under våren och hösten 2023 kommer Arena Baubo fortsätta att presentera föreställningarna Kärrkosmos och Jag är som skogen fast annorlunda. 
ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532