Aktuellt

Under våren och hösten 2022 kommer Arena Baubo fortsätta att presentera föreställningarna Jag är som skogen fast annorlunda och Kärrkosmos.
ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532