Nyanser av MFoto: José Figueroa

Ett rum, en kropp och flera Medusor som smälter in, blandas samman och träder fram i kamouflerande gestalter och maskerade ansikten. Maskerna döljer, skyddar eller avslöjar. Språk förmedlas genom dessa masker som vi hela tiden bär och definieras igenom. Språkliga masker vilka vi använder för att försöka greppa mening och poetiska masker som leker med språkets våld.

Föreställningen är en betraktelse av Medusas språk, energi och kraft. En Medusa som mobiliserar vredens raseri och passion och låter dess energi skapa rörelse. I förändringen avslöjas identiteterna som en visuell strategi för att förvirra och förvilla betraktaren från att urskilja den kamouflerades identiteter. Den skrattande Medusan sätter mening i rörelse - det är en kropp som i varje ögonblick är en plats för motstånd.

Medverkande: Caroline Byström.
Ljus: Ronald Salas
Ljud: Lisa Ullén och Sofia Jernberg


Premiär på Weld 2017
Utvecklat i residens samt med stöd av Weld
Med stöd av Stockholm Stad

Nyanser av M är det andra verket i Katja Seitajokis föreställningstrilogi som berör begreppet kamouflage. Begreppet kopplas i trilogin till synliga och osynliga mönster och strukturer i samhället. Kamouflage används inte enbart i meningen att dölja eller maskera, utan också som ett verktyg för att agera och anpassa oss till omgivningen. Det är en förhandling mellan subjektet och miljön runtomkring. Seitajokis trilogi tar upp frågan om vilka kroppar som får ta plats i ett samhälle.

ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532