Leadingfollowing:
the spectator's danceFoto: José Figueroa

Dans- och Cirkushögskolan, MDT i Stockholm och Inkonst i Malmö 2014

Ett konstnärligt undersökande av att leda genom att följa och följa genom att ta initiativ.

Arena Baubo arbetar med de oförutsedda impulser och rytmer som praktiken av att föra och följa tillsammans, på samma gång, kan ge upphov till. De ifrågasätter och tänker om makthierarkier med metoden att leda genom att följa och följa genom att ta initiativ. En ständig förhandling mellan positioner och roller väver sig in i och påverkar verkets struktur. Publiken bjuds in till politisk självreflektion där feedback-loopen lyfts fram och skapar dansen mellan verket och dess åskådare. Katja Seitajoki och Kajsa Wadhia undersöker konstnärligt och organisatoriskt hur de simultant kan leda och följa processen och ställer samtidigt frågan om metodiken går att applicera politiskt på samhällelig nivå.


Ett verk av Katja Seitajoki och Kajsa Wadhia i samarbete med Martin Hoshi Vognsen (musik), Ylva Henrikson (film) och Johan Bjellsäter (ljus)

Producent: Emelie Bergbohm
Språk: Svenska/engelska
Dokumentation av föreställningen av Tove Salmgren


Clemens Altgård / Skånskan
www.skanskan.se

Premiär på verket var på Inkonst i Malmö den 14 maj och spelades även 15 maj 2014

Med stöd av Kulturrådet, Dansens Hus och DOCH


ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532