Kamouflage – mönster i rörelseFoto: José Figueroa

I föreställningen ”Kamouflage - mönster i rörelse” undersöks det hur gränser förvandlas till passager då olika rörelsespråk kamoufleras i varandra. Rummet och kropparna har inga rigida gränser som separerar, utan blir till mötespunkter där olika språk, ljud och rörelser samverkar i sina skiljaktigheter. Ett poetiskt och dynamiskt fält skapas då tre dansare, med bakgrund i västerländsk samtida dans, västafrikansk modern dans samt indisk samtida Bharata Natyam-dans, smälter in i och förskjuter rummet. Makthierarkier mellan kroppar sätts ur spel och meningsbärande system måste tänkas om. Hur är kroppen konstruerad? Vem äger egentligen rörelsetraditionen? Och vem har privilegiet att skriva samtiden? I en scenbild av kringflackande rörelser vävs de olika rösterna in i varandra och nya mönster av tankar och rörelser uppstår. Vem kan kamouflera sig?

Koncept, text och koreografi: Katja Seitajoki
i samarbete med Allison Ahl, Pauline Reibell, David Dioubaté och Kajsa Sandström
Medverkande: Allison Ahl, Pauline Reibell och David Dioubaté
Scenografi och kostym: Majli af Ekenstam
Ljusdesign: Kerstin Weimers
Ljudkomposition: Sofia Jernberg och Lisa Ullén
Textkomposition: Sophie Helsing
Producent: Annie Kay Dahlström – BOHM BOHM ROOM
I samproduktion med: MDT och Turteatern

ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532