IN-BETWEEN IMAGES
Tracing a Self-PortraitFoto: José Figueroa

MDT, Stockholm 2013

IN-BETWEEN IMAGES Tracing a Self-Portrait
Katja Seitajoki


I verket undersöks ett självporträtt genom metoder som imitation, upprepning, minne och avståndstagande. Det är ett undersökande av hur vi blir till i växelverkan med andra. Genom tecknande formas självporträttet i ett rum av konstnärlig process och manifesterar tillblivelsen i stunden. Det är ett spårande av rörelse och tankar, belysta och projicerade. Bild, text och ljud binds ihop för att omvandla subjektet och processen omskapar konturer och skuggor i ett rum-imellan.

IN-BETWEEN IMAGES Tracing a self-portrait presenterades som en gemensam kväll tillsammans med Kajsa Sandströms THESE IMAGES ARE WRITTEN ON MY BODY.

Föreställningarna belyser hur vi inspireras, influeras och formas av röster i det förflutna och samtal i nuet. I Sandströms verk står blicken och ögat i centrum; i relation till kroppslig tillblivelse genom visuella teknologier och seendeprocesser, inspirerad av tre konstnärer verksamma i den Dadaistiska rörelsen. Seitajoki skapar ett dialogiskt konstnärsporträtt i relation till litteratur och samtal. Genom tecknandet spårar dialogen rörelsen, som i sin tur skapar kroppen.

Under den gemensamma kvällen exponeras betraktaren och det betraktade mot vita ark av papper. Man skulle kunna göra anspråk på att den vita ytan är tom, men sannolikt är den redan kodad av historiska skuggor, vanor och klichéer; sätt att se och förhålla sig. Under kvällen intar publiken olika perspektiv i scenrummet, i förhållande till de vita arken av papper som fungerar som scenyta för respektive verk.

IN-BETWEEN IMAGES Tracing a Self-Portrait

Koncept, regi och text: Katja Seitajoki.
I samarbete med: Kajsa Sandström och Kajsa Wadhia.
Performer: Kajsa Wadhia.
Film: Tommi Seitajoki.
Ljud: Ingrid Hedin Wahlberg.

Mer info, teknisk rider och dokumentation av föreställningarna i sin helhet kontakta: katjaseitajoki@gmail.com +46- 70 269 85 32

Med stöd av: Arena Baubo, Svenska Kulturfonden, MDT och Studiefrämjandet.


THESE IMAGES ARE WRITTEN ON MY BODY

I sin nya föreställning utforskar Kajsa Sandström bilder; materiella och immateriella seendeprocesser och teknologier. Inspirerad av tre kvinnliga konstnärer verksamma i Dada-rörelsen, 1916-1921; Emmy Hennings, performance konstnär och poet; Hannah Höch, collage konstnär; och Sophie Täuber, konstnär och dansare, har Kajsa Sandström skapat tre sammanlänkade danssolon. 100 år senare undersöker Kajsa ‘kroppslig tillblivelse'; hur förhåller sig kroppen till bilden av kroppen och vilka immateriella seendeprocesser formar mötet mellan dansare och betraktare i föreställningen? Kollektiva seendeprocesser, projektion och minne, kvarhållande och förgänglighet återspeglas i verkets tre delar.

Koncept, koreografi och dans: Kajsa Sandström.
Regi och bild: Kevin Doyle.
Musik: Hedin Wahlberg.
Skyltar: Annika Sandström.
Outside eye: Katja Seitajoki.

Med stöd av: Arena Baubo, Konstnärsnämnden, DEPARTS network, DeVIR/CAPa, MDT, Danscentrum Syd, SITE Projektrum.


ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532