Empower StationBeirut Street Festival 2009

Idé och koncept: Arena Baubo
Medverkande: Katja Seitajoki, Maria Stiernborg, Kajsa Wadhia, Sara Bou Teenal och Dania Jarakji


Empower Station är en interaktiv plattform för möten uppbyggd runt ett marknadsstånd där fem Pippi-liknande karaktärer och de förbipasserande på gatan kan byta idéer och tankar om vad egenmakt och jämställdhet är.

Förbipasserande i Beirut gavs möjlighet att inspireras och utbyta ideer och tankar runt frågan:
How can you claim equality?

Framför vår Empower Station, ett tält bestående av ett avskilt rum och ett marknadsstånd, ropades inkomna svar ut i megafoner på engelska och arabiska.

I det avskilda rummet gavs instruktionen:
Write down your best idéa of an action you can do today!
Go and exchange it for an other one.
You now have two great idéas.
Do it yourself!
I marknadsståndet kunde man nu byta till sig en ny ide, skriven av en tidigare deltagare, och få sin egen ide uppläst i megafon.

Några av de förslag på aktioner vi fick in:

3 I want that all girls are allowed to continue their education

83 I will put on some make-up like in the 80's. Gay pride!

90 I will convince all women that men are toys

98 Make a special day to visit people that are NOT from your rural area or city. Make some money and give as charity

103 Don't wait for freedom woman! You already have it!

104 Women should have the right to compliment, not to be equal with men

110 I wish that each two men married one woman

123 No visa's between countries

153 Who said a woman has to graduate! Getting married gives her equality

210 We have to forget about sectarianism

Med stöd av Kulturrådet och Konstnärsnämnden

ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532