Arena Baubo post/icke/miss/re/presenterar stoltFoto: José Figueroa

MDT, SITE, Stockholms Universitet och Konstfack i Stockholm, Inkonst i Malmö, Teatermuseet och Space for Free Arts i Helsingfors 2012-2013

Multi-tasking seminarier

I ett försök att inte representera publiken, bjuds de in att delta och skapa sina egna erfarenheter och utbyten. Seminarierna är hybrider av aktiviteter och diskussioner, med Multi-tasking som redsakp för att uppmuntra nya impulser, idéer och möten. De utgör en fortsatt studie i ämnen som är centrala för projektet. Seminarierna sätts ihop med olika kombinationer av följande ingredienser:

AKTIVITETER:

★ Vagina-måleri
★ Matlagning
★ Färglägga bilder ur “The Cunt Colouring Book”
★ Fitt-gymnastik

DISKUSSIONER:

★ Den explicita kroppen i Performance
Rebecca Schneiders analys av den subversiva potentialen i den explicita kroppen, tillsammans med exempel på verk av bl a Carolee Schneemann, Annie Sprinkle och Shigeko Kubota, fungerar som hållpunkter i en större diskussion.

★ Vems språk? Ett ifrågasättande av konceptet kvinna
Kan feminister fortsätta kampen mot kvinnoförtryck om meningsfullheten i konceptet ‘kvinna’ ifrågasätts? Chantal Mouffes och Alessandra Tanesinis tankar om essentialistiskt språk och feministiska strategier bildar grunden för denna discussion.

★ Mindre litteratur – Deleuze & Guattari och icke/representation
Seminariet fokuserar på Gilles Deleuzes and Felix Guattaris tankat och teorier om icke/representation och konstens politiska potential.

★ Fittan som politiskt vapen
I det här seminariet belyses verkliga och fiktiva politiska aktioner, med fittan som vapen. Deltagarna bjuds in att prata om och fantisera fram nya idéer för politisk fittaktivism.

Extra tillbehör:
Alla som deltar får klä på sig Pussy Riot-mask för att testa hur anonymitet påverkar seminariet.

Koncept: Arena Baubo
Seminarieledare: Kajsa Wadhia
Inspiration: Tiina Rosenberg
Språk: Svenska eller engelska


Multi-tasking seminarierna är en del av projektet Arena Baubo post/icke/miss/re/presenterar stolt. I projektet lyfter 
Arena Baubo fram kritiska perspektiv på representation inom scenkonst. Gruppen har fördjupat sig i diskursen genom workshops och seminarier med teoretikerna Paula Caspão, Akseli Virtanen och Tiina Rosenberg. Arbetet har gett upphov till experimentella diskussionsformat parallellt med post/icke/miss/re/presentationer av baubomyten.

Baubo var en äldre dam som blottade sitt sköte i en obscen dans för att provocera fram den sörjande gudinnan Demeters skratt. Baubo framställs ofta med ansiktet placerat direkt på den förstorade underkroppen. Hon är en personifierad vulva / gris / geni / gorilla / händelse / tillblivelse / kommunism / Robin Hood / 3D-ros / finanskris / anarkist / veck / rörelse / karta / post-porr stjärna

Premiär på MDT i september 2012, Stockholm. Verket har även spelats på Inkonst i Malmö, SITE Stockholm, Stockholms Universitet, Konstfack och på en Nordisk turné.

Ljusdesign: Mikko Kaukolampi

Producent: Emelie Bergbohm

Med stöd av Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, Nordiska Kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland, MDT, Konstfack, Stockholms universitet och Studiefrämjandet

ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532