Arena Baubo
post/icke/miss/re/presenterar stolt


MDT, SITE, Stockholms Universitet och Konstfack i Stockholm, Inkonst i Malmö, Teatermuseet och Space for Free Arts i Helsingfors 2012–2013

Film:
Mis/re/presenting Slavoj Žižek, Judith Butler, Gayatri Chakravorty Spivak, Giorgio Agamben, Chantal Mouffe and Jacques Derrida


Baubo multipliceras som koncept och sprids ut till centrala positioner i några nutida filosofiska diskurser.

Av Kajsa Wadhia

Mis/re/presenting Slavoj Žižek, Judith Butler, Gayatri Chakravorty Spivak, Giorgio Agamben, Chantal Mouffe and Jacques Derrida är en del av projektet Arena Baubo post/icke/miss/re/presenterar stolt. I projektet lyfter 
Arena Baubo fram kritiska perspektiv på representation inom scenkonst. Gruppen har fördjupat sig i diskursen genom workshops och seminarier med teoretikerna Paula Caspão, Akseli Virtanen och Tiina Rosenberg. Arbetet har gett upphov till experimentella diskussionsformat parallellt med post/icke/miss/re/presentationer av baubomyten.

Baubo var en äldre dam som blottade sitt sköte i en obscen dans för att provocera fram den sörjande gudinnan Demeters skratt. Baubo framställs ofta med ansiktet placerat direkt på den förstorade underkroppen. Hon är en personifierad vulva / gris / geni / gorilla / händelse / tillblivelse / kommunism / Robin Hood / 3D-ros / finanskris / anarkist / veck / rörelse / karta / post-porr stjärna

Premiär på MDT i september 2012, Stockholm. Verket har även spelats på Inkonst i Malmö, SITE Stockholm, Stockholms Universitet, Konstfack och på en Nordisk turné.
Med stöd av Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, Nordiska Kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland, MDT, Konstfack, Stockholms universitet och Studiefrämjandet

ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532