Arena Baubo post/icke/miss/re/presenterar stoltFoto: José Figueroa

MDT, SITE, Stockholms Universitet och Konstfack i Stockholm, Inkonst i Malmö, Teatermuseet och Space for Free Arts i Helsingfors 2012-2013

Artist Talk Performance:
The Moving Mind – en social koreografi i dagens permanent temporära krig

Ett experiment har utförts på ett tåg skandinavien runt. Denna sociala koreografi försöker förstå vem och vad som sätter våra kroppar, tankar, liv och arbetsvillkor i rörelse. Tre människor på en resa som genom att titta på varandra och sig själva, analyserar prekariatet omkring och inom sig samt hur vår tids permanent temporära krig skapar nya representationer och en önskan att inte representera eller bli representerad.

Koncept och framförande: Maria Stiernborg

Medresenärer: Ludvig Uhlbors och Sara Gebran

Språk: På svenska eller engelska
Längd: 30 min


Gäst Baubo:

En inbjuden gäst kommer att förkroppsliga myten om Baubo. Det konstnärliga verket står på egna ben såväl som i ett förhållande till den övergripande diskussionen om representation i projektet. Till varje tillfälle inbjuds en ny Gäst Baubo, en lokal konstnär som vi tror har något viktigt att säga.


Gäst Baubo på MDT i Stockholm: Sara Gebran


Språk: På svenska eller engelska
Längd: 10 – 25 min


Artist Talk Performance är en del av projektet Arena Baubo post/icke/miss/re/presenterar stolt. I projektet lyfter 
Arena Baubo fram kritiska perspektiv på representation inom scenkonst. Gruppen har fördjupat sig i diskursen genom workshops och seminarier med teoretikerna Paula Caspão, Akseli Virtanen och Tiina Rosenberg. Arbetet har gett upphov till experimentella diskussionsformat parallellt med post/icke/miss/re/presentationer av baubomyten.

Baubo var en äldre dam som blottade sitt sköte i en obscen dans för att provocera fram den sörjande gudinnan Demeters skratt. Baubo framställs ofta med ansiktet placerat direkt på den förstorade underkroppen. Hon är en personifierad vulva / gris / geni / gorilla / händelse / tillblivelse / kommunism / Robin Hood / 3D-ros / finanskris / anarkist / veck / rörelse / karta / post-porr stjärna

Premiär på MDT i september 2012, Stockholm. Verket har även spelats på Inkonst i Malmö, SITE Stockholm, Stockholms Universitet, Konstfack och på en Nordisk turné.

Ljusdesign: Mikko Kaukolampi

Producent: Emelie Bergbohm

Med stöd av Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, Nordiska Kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland, MDT, Konstfack, Stockholms universitet och Studiefrämjandet

ARENA BAUBO – ARENA FÖR POLYFON SCENKONST
Katja Seitajoki | katjaseitajoki@gmail.com | +46 702 698 532